Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Keanu Reeves is a vampire.

ladyincarnadine:

beautiful-thorn-beastly-rose:

thetoolazytothinkupacoolnameblog:

theinsanerobin:

image

Now, look at this:

image

That’s “Paul Mounet”, a french actor, who “died” in 1922.

His body never was found.

 

Then, look at this:

image

An unknown man, painted in 1530 by Parmigianino.

Compare them:

image

image

He’s a motherfucking vampire

His beard in 2011 even grows the same way as the painting in 1530

image

Reposted fromrockettothestars rockettothestars viaMrrruk Mrrruk
maruda
maruda
0314 208c 500
Reposted fromkelu kelu viatfu tfu
maruda
0291 bbf0
Reposted fromtichga tichga viaMrrruk Mrrruk
maruda
Reposted fromFlau Flau viaMrrruk Mrrruk
maruda
Reposted fromunkraut unkraut viaAnneBonny AnneBonny
maruda
4035 2f9d 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viaAnneBonny AnneBonny
maruda
powiedziałam, że nie będę czekać - czekałam,
bo czasami chce się do człowieka - ja chciałam...
— A. Osiecka "Mówiłam żartem"
7705 eb39
Reposted fromjustadream justadream viakotdziwok kotdziwok
maruda
7682 db3f 500
Reposted frommrrru mrrru viakotdziwok kotdziwok
maruda
Reposted fromtfu tfu viakotdziwok kotdziwok
maruda
9744 f889
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku viakotdziwok kotdziwok
maruda
9060 54a3 500
Reposted fromnyaako nyaako viakotdziwok kotdziwok
maruda
Janusz
Reposted fromczinok czinok viakotdziwok kotdziwok
maruda
Arnold knows best
Reposted fromfabs3 fabs3 viaAnneBonny AnneBonny
maruda
Reposted fromgruetze gruetze
maruda
Tak - boję się. Wszystkiego.
Czuję się jakby ktoś zapomniał zamontować na mnie obudowę, która chroniłaby mnie przed całym światem. A jako, że jej nie mam wszystko czuję mocniej. Widzę te fałszywe uśmiechy, szybciej dostrzegam kto kłamie. Naiwnie współczuję prawie wszystkim.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape vianiskowo niskowo
maruda
maruda
Trzeba mieć wrażliwość księżniczki i wytrzymałość kurwy.
Tego się trzymam.
— Anna Dymna
Reposted fromumorusana umorusana vianiskowo niskowo
maruda
7900 20ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl